ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Disc Herniation and Knee Arthritis as Chronic Oxidative Stress Diseases: The Therapeutic Role of Oxygen Ozone Therapy
Emma Borrelli1, Alberto Alexandre2, Emmanouil Iliakis3, Andrea Alexandre4 and Velio Bocci5

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1. Infilatrazione intraforaminale di O2-O3 TC guidata 3D.
Nota tecnica
E. ILIAKIS, M. BONETTI
Rivista di Neuroradiologia 14: 419-423,2001

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

2. Rationalization of the Activity of Medical Ozone on Intevertebral Disc
A Histological and Biochemical Study
E. ILIAKIS, V. VALADAKIS, D.H. VYNIOS, C.P. TSIGANOS, E. AGAPITOS
Rivista di Neuroradiologia 14 (Suppl 1): 23-30, 2001

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

3. Η αντιμετώπιση της οσφυικής δισκοκήλης με τη μέθοδο της οξυγονο-οζονοθεραπείας:
Ενδοτριματική έγχυση υπό αξονικό τομογράφο
M. BONETTI, B. COTTICELLI, E. ΗΛΙΑΚΗΣ, Ε. ΒΛΑΧΑΚΟΣ, F. ALBERTINI, L. VALDENASSI, P. RICHELMI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Τόμος 33 (1): 13-21, 2002

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

4. Is Medical Ozone Safe when Injected Intra-articularly?
A comparative Histological Study in Rat
E. ILIAKIS, PETROPOULOS, A. ILIAKI, E. AGAPITOS, G. AGROGIANNIS
International Journal of Ozone Therapy 7: 000-000, 2008

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

5. Η αντιμετώπιση της κήλης μεσ. δίσκου μέσω διαδερμικών εγχύσεων όζοντος.
ΗΛΙΑΚΗΣ Ε., ΣΚΟΥΡΑ Ε., BONETTI M., COTTICELLI B., BRAYDA-BRUNO M., VALDENASSI L., RICHELMI P.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

6. Results of a non-specific immunomodulation therapy (ozonetherapy) in chronic heart failure (ACCLAIM trial): a placebo-controlled randomised trial

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

7. INFLAMMATION RESEARCH
Acute oxygen-ozone administration to RATS protects the heart from ischemia reperfustion infarct

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

8. SPINE
Intramuscular Oxygen-Ozone Therapy in the Treatment of Acute Back Pain With Lumbar Disc Hemiation

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ