Ενεργειακός Αναλυτής

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ – Dynamic Energetic Detector

Άμεσο και ευέλικτο check-up εγκεφάλου-οργάνων. Ερευνά προβλήματα υγείας χωρίς άμεσο επαφή της συσκευής-ασθενούς ενώ έχει και την δυνατότητα να αξιολογήσει την επάρκεια φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Η ενεργειακή ανάλυση που επιτελείται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του δυναμικού ενεργειακού ανιχνευτή (DED) αρ. ευρεσιτεχνίας PC 91A07 (Roma 11.06.1996), ελέγχει σε λίγα λεπτά 511 σημεία του σώματος. Αναλυτικότερα, η μέθοδος αξιολογεί:

  • Την ψυχική λειτουργική, εγκεφαλική ενεργητική, ενδοκρινολογική δραστηριότητα καθορίζοντας τις ορμονολογικές διαταραχές.
  • Την κυτταρική-βιολογική ενεργειακή δραστηριότητα των οργάνων η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη λειτουργική αποκατάσταση του κάθε οργάνου.
  • Τη φυσική δραστηριότητα κάθε οργάνου επιτρέποντας τον έλεγχο της ενεργειακής λειτουργίας του, του περισταλτισμού του και την δραστηριότητα ορισμένων ζωνών του εγκεφάλου οι οποίες ρυθμίζουν την λειτουργία του.

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την πραγματοποίηση ενός αναλυτικού ενεργειακού check -up και δίνει τη δυνατότητα της πρόληψης της δημιουργίας σοβαρών ασθενειών ανιχνεύοντας την κυτταρική δυσλειτουργία σε πρώιμο στάδιο.

Η τεχνική ελέγχει:

  • Τις εγκεφαλικές και οργανικές ενεργειακές αλλαγές που προηγούνται της ασθένειας.
  • Την βαρύτητα της ενεργειακής δυσλειτουργίας στις σχετικές ενεργειακές δραστηριότητες των διαφόρων ζωνών του σώματος, που αντιστοιχούν σε διάφορα όργανα του σώματος όπως το ήπαρ, το πάγκρεας, ο θυρεοειδής αδένας, η καρδιά, οι πνεύμονες, τα νεφρά, ο εγκέφαλος και άλλα.
  • Οι εγκεφαλικές λειτουργικές αλλαγές που προκαλούν τα ψυχοσωματικά προβλήματα δηλαδή μετράει τις ενεργειακές αλλαγές που προκαλούνται από διάφορες ασθένειες σε όλο το σώμα.

Η εξέταση γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός υπερευαίσθητου ενεργειακού αισθητήραa. Ο DED στηρίζει τη λειτουργία του στην απορρόφηση της ενέργειας (ηλεκτρομαγνητικού κύματος συχνότητας 0,5-80 Hz) του περιβάλλοντος και του ασθενούς, χωρίς ο ασθενής να δέχεται καμία μορφή ακτινοβολίας. Ο ασθενής τοποθετείται σε απόσταση περίπου ενός μέτρου χωρίς την ανάγκη σύνδεσης κάποιου ηλεκτροδίου στο κεφάλι ή στο σώμα. Η όλη διαδικασία διαρκεί 25 λεπτά. Ο ασθενής μπορεί να έχει άμεσα μία πρώτη άποψη για την κατάσταση της υγείας του. Κατόπιν τα αποτελέσματα αποστέλλονται στην Ιταλία και επεξεργάζονται σε βάση δεδομένων. Η απάντηση αποδίδεται σε δύο ημέρες και εάν είναι επείγον και νωρίτερα. Ο ενεργειακός αναλυτής έχει επίσης τη δυνατότητα να ανιχνεύσει εάν ένα σκεύασμα κλασσικό φαρμακευτικό, ομοιοπαθητικό ή και φυτικό βελτιώνει ή επιδεινώνει τα όργανα που πάσχουν αλλά και τα 511 άλλα σημεία που έχει τη δυνατότητα να εξετάσει.

Η διαδικασία αυτή είναι εντελώς απλή. Συνίσταται στο να κρατήσουμε στο χέρι μας το συγκεκριμένο προϊόν. Ο εγκέφαλος μας έρχεται άμεσα σε βιοσυντονισμό, οι διαφοροποιήσεις που συμβαίνουν και το κατάλληλο software που περιέχεται στη συσκευή, προσδιορίζουν σε κλίμακα την επάρκειά του σκευάσματος.

Η διαδικασία αυτή είναι εντελώς απλή. Συνίσταται στο να κρατήσουμε στο χέρι μας το συγκεκριμένο προϊόν. Ο εγκέφαλος μας έρχεται άμεσα σε βιοσυντονισμό, οι διαφοροποιήσεις που συμβαίνουν και το κατάλληλο software που περιέχεται στη συσκευή, προσδιορίζουν σε κλίμακα την επάρκειά του σκευάσματος.

Παράδειγμα Διαγνωστικής Εξέτασης