Νευρολογικά Αντανακλαστικά

 

Μια σειρά από τεχνικές οι οποίες συνδυάζουν αρκετά απλά, συγκεκριμένα νευρολογικά αντανακλαστικά τα οποία άμεσα τροποποιούν τον τόνο επώδυνου μυός, καταφέρνοντας να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα σε σημαντικό αριθμό περιοχών χρόνιων και έντονα επώδυνων.

 

φωτογραφία από προσωπικό αρχείο.