Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια

Upload Image...

(Platelet-Rich Plasma η PRP)


Το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια αποτελεί μια σχετικώς νέα πρόταση θεραπείας στις προλοθεραπευτικές μεθόδους. Συνιστάται σε εγχύσεις αυτόλογου αίματος ακριβέστερα του τμήματος αυτού το οποίο είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια εις το σημείο στο οποίο ο δότης έχει ανάγκη επιδιόρθωσης. Κατά την PRP μέθοδο, φλεβικό αίμα λαμβάνεται από το άνω άκρο όπως συνήθως,
σε σύριγγα στην όποια έχει προστεθεί αντιπηκτικό, κατόπιν τοποθετείται στη φυγόκεντρο ώστε να διαχωριστεί το αίμα εις τα διαφορετικά στρώματα ανάλογα την περιεκτικότητά του στα διαφορετικά συστατικά του. Από αυτά λαμβάνεται το πλάσμα το οποίο είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια (στην δική μας μέθοδο άνω των οκτώ φορών μεγαλύτερο από το φυσιολογικό αίμα).Το επόμενο βήμα είναι η έγχυση εις τον ιστό-στόχο ο όποιος πρέπει να αναπλαστεί π.χ. γόνατο, ώμος, ιερολαγόνιο κλπ. Τοπικό αναισθητικό συνήθως χρησιμοποιείται στο δέρμα και το υποδόριο για να ελαχιστοποιηθεί ο πόνος από την διαδικασία της έγχυσης. Οι επαναλήψεις που απαιτούνται έχουν να κάνουν με την βαρύτητα της βλάβης και την θεραπευτική ανταπόκριση.Το πλάσμα αποτελείται κυρίως από νερό και περιέχει διαφορετικές πρωτεΐνες όπως αλβουμίνη και ινοδογόνο. Τα αιμοπετάλια αποτελούν περίπου το 6% το αίματος. Αυτό το ελάχιστο αλλά εξαίρετα πολύπλευρο τμήμα κυττάρων είναι υπεύθυνο για την πήξη, αιμόσταση, επαναγγείωση και αποκατάσταση του συνδετικού ιστού. Η επιδιόρθωση του συνδετικού ιστού είναι η λειτουργία των αιμοπεταλίων πάνω στην οποία η θεραπεία με το PRP στηρίζεται.


PRP: Μηχανισμός δράσεως.


Το φυσιολογικό αίμα περιέχει περίπου 200.000 αιμοπετάλια/mcl. Στην έγχυση με
τις PRP, η συγκέντρωση των αιμοπεταλίων είναι πάνω από 1 εκατομμύριο αιμοπετά λια/mcL. Τα αιμοπετάλια περιέχουν πολλά διαφορετικά συστατικά και περιλαμβνουν glycogen, lysosomes, alpha και beta granules. Το σημαντικότερο στοιχείο του PRP είναι τα alpha granules, επειδή αυτά τα στοιχεία αποτελούν την αποθήκη όλων των βασικών αυξητικών παραγόντων του PRP σε αδρανή όμως μορφή. Αυτοί οι αυξητικοί παράγοντες περιλαμβάνουν: Τransforming growth factor beta (TGFb), vascular endothelial growth factor (VEGF), platelet derived growth factor (PDGF), και epithelial growth factor (EGF). TGFb δρα κατά την διάρκεια φλεγμονής και βοηθά στην ρύθμιση της κυτταρικής
μετανάστευσης και του πολλαπλασιασμού.

VEGF απελευθερώνεται μετά από την φλεγμονώδη φάση και ενεργοποιεί την αγγειογέννηση όπως και την ενεργοποίηση και επιτάχυνση στης σύνθεσης των τενόντων και του τύπου 1 κολλαγόνου.PDGF είναι υπεύθυνο της ενεργοποίησης της παραγωγής των mesenchymal stemcell, osteoid, και endothelial, όπως επίσης της σύνθεσης του κολλαγόνου. EGF λειτουργεί στην παράγωγη basal skin cells and mucosal membranes, όπως επίσης στην μετανάστευση των κυττάρων και τον πολλαπλασιασμό.Άλλες σημαντικές πρωτεΐνες οι οποίες βρίσκονται PRP είναι οι vitronectin, fibronectin, and fibrin. Τα αιμοπετάλια περιέχουν επίσης παράγωγα όπως AΤP, calcium, serotonin.
Τα Alpha granules πρέπει διασπαστούν με σκοπό να απελευθερώσουν το περιεχόμενό τους και να ξεκινήσει η θεραπευτική διεργασία του πολλαπλασιασμού και της ανακατασκευής που κολλαγόνου. Η διάσπασή τους και η απελευθέρωση των αυξητικών παραγόντων συμβαίνει κατά την διάρκεια της πήξεως των αιμοπεταλίων ήτοι σε 10 λεπτά μετά από την φάση αυτή. Περισσότερο από το 95% των αυξητικών παραγόντων απελευθερώνονται μέσα σε μια ώρα. Τα αντιπηκτικά του μίγματος του αίματος χρησιμεύουν για να προλάβουν την πρώιμη πήξη. Οι αυξητικοί παράγοντες ενεργοποιούν ειδικά γονίδια τα όποια προκαλούν λειτουργίες όπως: cellular reproduction, matrix formation, osteoid production, collagen synthesis, etc.

PRP θεραπεία ιδεωδώς πρέπει να γίνει άμεσα μετά την φυγοκέντρηση
για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης των αυξητικών παραγόντων.

Ασφάλεια


Αφού το PRP χρησιμοποιεί αυτόλογο αίμα κάθε πρόβλημα που έχει να κάνει με ανοσολογικές αντιδράσεις η μεταδιδόμενες ασθένειες αποκλείεται.

Αντενδείξεις


• Χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων (< 105/uL).
• Χαμηλή αιμοσφαιρίνη (< 10 g/dL).
• Χαμηλή πίεση αίματος.
• Αιμοφιλία.
• Να μην έχει λάβει ο ασθενής αντιφλεγμονώδη από 48 ώρες.
• Να μην έχει δεχθεί κορτικοστεροειδή από δυο εβδομάδες.
• Να μην έχει ενεργή μόλυνση.
• Καρκίνος.