Ψηφιακός Πελματογράφος

Ο πελματογράφος είναι μία διαγνωστική ιατρική συσκευή που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή ραδιενέργεια. Αντίθετα με τις συνήθεις πρακτικές (στατικά προπλάσματα) ο σύγχρονος ψηφιακός πελματογράφος καταγράφει και αναλύει τόσο στατικά (σταθερή πίεση) όσο και δυναμικά (την βάδιση) σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις καθιστώντας αναγνωρίσιμη κάθε ανατομική παραλλαγή των παθήσεων των κάτω άκρων.

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ

  • Αρχείο ασθενών.
  • Στατική και δυναμική πελματογραφική ανάλυση.
  • Σύγκριση αναλύσεων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(συνολική διάρκεια περίπου 10 min)

1. Στατική εξέταση

Ο ασθενής παραμένει αρχικά όρθιος και ακίνητος με γυμνά πόδια (στατική ανάλυση) πάνω στον πελματογράφο και τους αισθητήρες του (περίπου 2500). Ο υπολογιστής με τον οποίο είναι συνδεδεμένος και μέσω του κατάλληλου softwear το οποίο έχει εγκατασταθεί σε αυτόν καταγράφει και αναλύει τα ερεθίσματα που του φτάνουν και τα αξιολογεί ανάλογα με την θέση και το μέγεθος της πίεσης που του ασκείται.

Προγράμματα λειτουργίας (λογισμικό) της πλατφόρμας EPS

Επεξεργάζεται, την επί τοις εκατό κατανομή του σωματικού βάρους, την εντόπιση και το μέσο όρο της μηχανικής πίεσης. Επίσης, μετράει τις αποστάσεις, γωνίες και επιφάνειες. Παρέχει 3D αποτύπωση της ανάλυσης του πέλματος και μέτρηση διατήρησης της στατικής ισορροπίας.

 

2. Δυναμική εξέταση

Η ιδία μέθοδος ακολουθείται βαδίζοντας αυτήν την φορά πάνω στον πελματογράφο.

Προγράμματα λειτουργίας (λογισμικό) της πλατφόρμας EPS

Στην Δυναμική εξέταση αναλύει όλα τα παραπάνω (στατική εξέταση) και επίσης: Τις διάφορες φάσεις της φάσης στήριξης, το γράφημα της φόρτισης, της μέγιστης πίεσης, το χρόνο επαφής και την συσχέτιση του χρόνου πίεσης.

Ανάλυση σε 3D

Επίσης παρέχει πολλαπλή δυναμική ανάλυση καθώς το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει βήματα από την στατική, δυναμική ανάλυση.

 

3. Τα αντικειμενικά αυτά δεδομένα που εξάγονται από το πελματογράφημα μέσω e-mail αποστέλλονται στο εργαστήριο το οποίο πρέπει να επιληφθεί την κατασκευή των ειδικών, εξατομικευμένων, ορθωτικών πελμάτων.

 

4. Εξειδικευμένοι επιστήμονες, με πολυετή εκπαίδευση στο εξωτερικό στον τομέα του κάτω άκρου έχουν επιλεχτεί για την μελέτη του πελματογραφήματος αυτού και την ορθή κατασκευή του πέλματος.

 

5. Τα εξατομικευμένα ορθωτικά πέλματα είναι κατάλληλα για την απαλλαγή από τους πόνους των κάτω άκρων, που οφείλονται σε συγκεκριμένες παθήσεις, όπως πελματιαία απονευρωσίτιδα, τενοντίτιδα αχιλλείου, πτώση των κεφαλών των μεταταρσίων, φλεγμονές, άκανθα πτέρνης, πλατυποδία, κοιλοποδία, πόνος στα σφυρά, κλπ. Η σωστή εφαρμογή των ορθωτικών πελμάτων βοηθά επίσης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στα γόνατα, στα ισχία και στην οσφυϊκή χώρα λόγω λανθασμένου τρόπου βάδισης. Τα ορθωτικά πέλματα ειδικής κατασκευής είναι επίσης ιδανικά για την απορρόφηση των κραδασμών, την ευθυγράμμιση του διασκελισμού κατά τη βάδιση, καθώς και για την αντιμετώπιση των αθλητικών τραυματισμών.

Χρησιμοποιούνται επίσης για την πρόληψη των παθήσεων της ποδοκνημικής άρθρωσης και του άκρου ποδός. Το υλικό των πελμάτων διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία στην οποία απευθύνεται. Όλα τα πέλματα έχουν την έγκριση του Ε.Ο.Φ. καθώς και την σήμανση C.E. Επίσης αναγνωρίζονται από τα ασφαλιστικά ταμεία κατόπιν συνταγογράφησης από τον ιατρό του κάθε ταμείου.

Ο πελματογράφος EPS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δεδομένων της βάδισης, την αξιολόγηση της ισορροπίας και σαν πλατφόρμα ασκήσεων αποκατάστασης.