Ο περιφερικός νευροπαθητικός πόνος απαντάται σύμφωνα με την βιβλιογραφία στο 6-8% του γενικού πληθυσμού και αντιμετωπίζεται δύσκολα με φυσικές και φαρμακευτικές μεθόδους ( τα γνωστά αντιφλεγμονώδη δεν βοηθούν ιδιαίτερα). Η πάθηση αυτή ωφείλεται σε ενεργοποίηση του αισθητικού νευρώνα απο χημικά και μηχανικά ερεθίσματα. Η οζονοθεραπεία (μιγμα Ο2/Ο3) ειναι μια μέθοδος μου χρησιμοποιείται απο πολλά έτη για την  αντιμετώπιση κυρίως της συμπτωματολογίας που ωφείλεται σε μια φλεγμονή τοπική η γενική.Η επάρκεια του φαίνεται να ειναι στενά εξηρτημένη απο την συγκέντρωση και τον όγκο του μίγματος. Η μέθοδος μας συνιστάται σε εγχύσεις υποδόριες (πάνω απο την περιτονία), καθοδηγούμενες απο υπερηχο, οξυγόνου-όζοντος, σε συγκεντρωσεις και θεσεις συγκεκριμμενες κατα  την διαδρομή περιφερικού νεύρου

Upload Image...